Datum: 19-05-2016
 
 
   
Openbare wijkavond 6 juni
Op 6 juni a.s. organiseert het bestuur van de wijkraad een openbare wijkavond. Alle wijkbewoners zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
In het eerste deel van de avond wil het bestuur samen met u stilstaan bij de positieve veranderingen die in de afgelopen jaren in de wijk zijn gerealiseerd en die de leefbaarheid hebben verbeterd. Hierbij zullen de revue passeren: de aanleg van het snelfietspad, van het Kanaalpark, de vernieuwing van het winkelcentrum, de nieuwe Annenborgh, de nieuwbouw op De Hoef en de Oude Baan, Bij Bomans.

In het tweede deel komen de onderwerpen aan de orde die op dit moment actueel zijn, zoals de klankbordgroep voor het AZC, de geluidsoverlast door A2 en A59, de nieuwe wijk- en dorpsbudgetten.
Ook zal er aandacht zijn voor de bestuurswijziging.

De avond vindt plaats in Bij Bomans, van der Leeuwstraat 2.

Inloop vanaf 19.30 uur, start is om 20.00 uur.

Er komt een wijziging in het bestuur
Ad_van_Vark.jpg
Omdat Marc Deurloo gaat verhuizen uit de wijk, zal hij per 1 juli terug treden als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door de huidige secretaris Ad van Vark.

Als u ook wilt deelnemen aan het bestuur en belangstelling hebt voor de portefeuille secretaris, laat het dan op 6 juni weten.

De eerstvolgende lezing 23 mei

Ontwikkeling van Molenhoek als wijk van Rosmalen

door

Ton Graus


Tot de jaren zestig vorige eeuw een in hoofdzaak agrarisch gebied.
Slechts schaarse bebouwing langs de hoofdwegen.
In de jaren 1960-2016  uitgegroeid tot een volwaardige forensenwijk.
 
23 mei 2016

Inloop vanaf 19.30 uur
Aanvang lezing: 20.00 uur.

Bij Bomans, van der Leeuwstraat 2.
 

Oude_kaart_van_Rosmalen_1865.jpg

Zoekt u een bezigheid op de donderdagmiddag?

Kom dan naar de ontmoetingsmiddag Bij Bomans. Bij Bomans is op donderdagmiddag geopend voor iedereen die een spelletje wil spelen, een kaartje wil leggen of even gezellig wil buurten.
Vindt u het leuk om mee te doen, loop dan eens binnen en kom even kijken. U bent van harte welkom. De toegang is vrij.
       BIJBOMANS_LOGO_TOTZIENS_PAARS_20150927.jpg
Er is een speelhoek voor  kinderen

Doneer uw lege flessen bon van Albert Heijn aan Bij Bomans
      lege_flessen_ah_bew.jpg

In de maanden mei en juni kunt u Albert Heijn de emballagebon doneren aan Bij Bomans. Naast het apparaat, waar u de lege flessen kunt inleveren, staat een zuiltje van Bij Bomans. Alle bijdragen zijn welkom. De opbrengst wilen de wijkraad en Bij Bomans toevoegen aan het budget voor een jeux de boules-baantje in het speeltuintje hoek van de Van der Leeuwstraat met de Felix Timmermanslaan.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
      

Zingen maakt blij
images.png

Iedere woensdagochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur zingen wijkbewoners o.l.v. Ien Bouwmans met muzikale begeleiding van Liesbeth Loosveld met elkaar.
Zin om mee te doen? Kom dan op een woensdag een keer luisteren of meezingen in Bij Bomans van der Leeuwstraat 2.

meer info
 

Filmavond 7 juni
De filmgroep heeft de film Boy A gekozen voor de volgende filmavond op 7 juni.

De avond wordt gehouden in Bij Bomans van der Leeuwstraat 2.

inloop om 19.30 en
start van de film 20.00   

meer info

Molenhoekpassage
rosmalen_molenhoekpassage_700x500.jpgOp 21 maart en 18 april jl. kwam de klankbordgroep Winkelcentrum Molenhoek voor de 13e en 14e keer bijeen.
Verbouwing
De verbouwing van de bestaande winkels is begonnen; tijdelijke voorzieningen voor elektriciteit zijn aangelegd en de groenteboer is verhuisd om ruimte te maken voor de bouwactiviteiten.
De komende maanden zullen nog een aantal winkeliers tijdelijk van plaats verwisselen, voor de definitieve inrichting bereikt wordt. Tijdelijke maatregelen voor de verbouwing duren  ca. 4-6 maanden; de oplevering van het verbouwde winkelcentrum wordt verwacht in februari/maart 2017.
Op 22 april zijn de bouwactiviteiten feestelijk gestart met het ceremonieel storten van beton voor onder meer het nieuwe laad- en losstation van Albert Heijn.
Op 18 mei hebben de winkeliers een infomarkt georganiseerd om de veranderingen toe te lichten aan klanten en omwonenden.
Toegankelijkheid
Bij de verdere verbouwingsactiviteiten zal er nadrukkelijker gelet worden op het toegankelijk blijven van het winkelcentrum ook voor rolstoelgebruikers en scootmobielen.
Parkeren
Een deel van de (nieuwe) parkeerplaatsen is inmiddels aangelegd. Herinrichting van de grote parkeerplaats is een complexe operatie omdat de winkels bereikbaar moeten blijven. Dit zal nog enige overlast  geven door het parkeren op de groenstrook Huygensstraat en extra verkeer in de omliggende straten. Na herinrichting van de grote parkeerplaats worden de plantsoenen aan de Huygensstraat hersteld en brengt men voorzieningen aan om parkeren op het gras onmogelijk te maken.
De weg tussen Aldi en het bestaande winkelcentrum gaat open als de verbouwing is afgerond. Meer info in het Brabants Dagblad 

Veel activiteiten van Bij Bomans gaan door in de vakantieperiode
De open activiteiten als de koffieochtend,  de kaartmiddag op de maandag, het wandelen en fietsen op de woensdag en de ontmoetingsmiddag op de donderdag gaan gedurende de vakantieperiode door.
De gastvrouwen hebben met elkaar een rooster gemaakt en alle weken zijn er gastvrouwen beschikbaar. Speciaal voor mensen die niet op vakantie gaan is het fijn te weten dat de activiteiten van Bij Bomans in de vakantieperiode doorgaan.
Bent u nog niet Bij Bomans geweest? Kom een keer vrijblijvend binnenlopen of kijk welke activiteiten er zijn.
BIJBOMANS_LOGO_WELKOM_ROOD_20150927.jpg

Nieuw: Agenda van activiteiten op de site
Wil u weten wat er op een bepaalde dag, week of maand te doen is Bij Bomans? Kijk dan in de agenda op de site. De agenda is gevuld met activiteiten van Bomans en van de wijkraad.
Klik op een vakje van de agenda voor meer informatie.©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl