Datum: 5-10-20016
 
 
   
Openbare wijkavond 10 oktober
Reminder:  Iedereen is van harte welkom op de openbare wijkavond

Datum : maandag 10 oktober 2016
Tijd : 20.00 uur  u bent vanaf  19.30 uur welkom voor de koffie
Plaats: Bij Bomans van der Leeuwstraat 2
 
Een belangrijk thema op deze bijeenkomst is de wijze van advisering door wijkbewoners over de besteding van de nieuwe wijkbudgetten.
 Per 1 januari a.s. worden een aantal bestaande subsidieregelingen opgeheven en vervangen door het wijk-/dorpsbudget. Dit budget kan door bewoners zelf ingezet worden voor verbetering van de leefbaarheid in de eigen wijk. Initiatieven op het gebied van sociale contacten, veiligheid of aanpassingen van straatmeubilair kunnen eruit bekostigd worden. Het budget wordt jaarlijks toegekend. Voor de wijk Molenhoek is het ongeveer € 18.000. De wijken Molenhoek, Maliskamp en Sparrenburg hebben de intentie over de besteding van hun budgetten gezamenlijk op te trekken.
Wijkraden en wijkbewoners kunnen zelf voorstellen of projecten aandragen die uit dit budget betaald kunnen worden. Deze aanvragen worden beoordeeld door een in te stellen bewoners/adviesgroep. Als deze groep adviseert de aanvraag te honoreren, wordt dit advies in principe door de gemeente overgenomen en wordt budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering ervan. De gemeente toetst alleen op doelstelling en eventuele strijdigheid met wet- en regelgeving.
De uitvoerder is verantwoordelijk voor een goede boekhouding van inkomsten en uitgaven.
Op 4 oktober organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.
Op de wijkbijeenkomst van 10 oktober wil het wijkraadbestuur u informeren over deze verandering en met u overleggen hoe het overleg de beste inzet van het budget ingericht kan worden. Ook willen we de belangstelling onder u peilen om deel te gaan nemen aan de bewoners/adviesgroep.

Daarnaast zullen we stil staan bij de ontwikkelingen rond het AZC op Coudewater.

Ook zal de werkgroep Openbare Ruimte en Groen u informeren over de thema's en projecten die op dit moment actueel zijn.

De eerstvolgende lezing 17 oktober
Op 17 oktober staat er een lezing gepland door Judith van den Brand-Garritsen. Judith is geboren en getogen in de wijk Molenhoek. Ze is dierenarts, veterinair patholoog en onderzoeker bij de afdeling Viroscience van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
 
De lezing heeft als titel: Dieren spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van virus-ziekten.

s_1.jpg

Om een tipje van de sluier op te lichten het volgende.
Uitbraken van virusziekten waarbij mensen ernstig ziek worden en zelfs overlijden komen regelmatig voor. Een groot aantal van deze virussen zijn afkomstig van of worden verspreid door dieren. Een voorbeeld hiervan is de Mexicaanse griep waarbij het virus afkomstig was uit varkens en vogels. Deze lezing neemt U mee in de wereld van de virus-ziekten, hoe daar onderzoek naar gedaan wordt en of deze ziekten voorkomen kunnen worden. Ook zal de recente uitbraak van het Zika virus aan bod komen.

Aedes_mug.jpg
 
De lezing wordt, zoals altijd, gehouden  “Bij Bomans”, van der Leeuwstraat 2. Inloop vanaf 19.30 uur voor een kopje koffie/thee of anderszins. De lezing start om 20.00 uur. Het einde van de bijeenkomst is voorzien om 22.00 uur.
Tot dan! Voor een inspirerende avond samen.Bewaren

De eerstvolgende filmavond 24 oktober
                                                                Away from her

Tijd: 20.00
Inloop: vanaf 19:30 uur
Plaats: Bij Bomans van der Leeuwstraat 2

duur: 110 minuten

Canada, 2006
Away From Her is het regiedebuut van actrice Sarah Polley
met een gracieuze Julie Christie in de hoofdrol naast Gordon Pinsent.
Away From Her gaat inhoudelijk over de ziekte Alzheimer.

Fiona en Grant wonen al meer dan veertig jaar bij elkaar.
Ze wonen op een paradijselijke plek in Noord Canada aan de oever van een meer.
De sereniteit van het ingesneeuwde meer lijkt echter symbolisch voor wat Fiona te wachten staat. Net als de sneeuw die onder haar langlauflatten wegglijdt, zal haar geheugen langzaam in het niets verdwijnen. Fiona besluit, wanneer zij zich bewust wordt van haar ziekte, te voorkomen dat ze onder de ogen van haar man zal vervagen. Ze wil naar een tehuis. Grant kan het niet geloven maar ze is onverbiddelijk.
Polley gaf Grant niks om achter te schuilen, hij staat naakt tegenover wat er gebeurt.
Fiona vergeet hem steeds vaker en benadert hem in het verzorgingshuis met de beleefdheid waarmee je een vreemde aanspreekt. Daarnaast moet hij ook aanzien hoe ze al haar aandacht geeft aan een andere man in het verzorgingshuis.

Regisseur Sarah Polley baseerde het scenario op een novelle van Alice Munro
met de titel “The bear came over the mountain”

Bron: Filmliga Oss                                                meer info over filmavonden Bij Bomans

De open dag op 24 september
Deze dag was een succes, veel buurtbewoners bezochten het wijkcentrum Bij Bomans en de maakten kennis met verschillende activiteiten die daar door buurtbewoners georganieerd worden.
Met de mensen die hun belangstelling voor (nieuwe) activiteiten hebben kenbaar gemaakt, wordt door de projectgroep contact opgenomen.

Zoals u op de foto's kunt zien werden de kinderactiviteiten enthousiast bezocht.

De zanggroep van de woensdagmorgen gaf een presentatie

Na de opening werd de jeu de boulebaan meteen in gebruik genomen.

jeu_de_boule_open_dag_24_09_2016.JPG

Maar er was één persoon die al eerder een balletje gooide...

IMG_4063.JPG

Bewaren
impressie_open_dag_24_9_2016.JPG

©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl